select * from tbl_sanpham JOIN tbl_log_website ON tbl_log_website.parent = tbl_sanpham.id where tbl_log_website.status<>1 and (tbl_log_website.cat=) order by tbl_sanpham.sort asc, tbl_sanpham.Date_modifed desc limit 0,40000
Thông tin đang được cập nhật, mời quý khách vui lòng quay lại sau! Quay lại trang trước
Scroll
phone Nhắn tin Facebook